wtorek, 6 lipca 2010

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Złożyłem w moim lokalnym oddziale PGE Dystrybucji Łódź-Teren S.A. formularz wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. To pierwszy krok do podłączenia prądu na działce.

Do wniosku dołączyłem kserokopię mapki w skali 1:1000 i kserokopię aktu notarialnego przeniesienia własności działki.

Za 30 dni mam odebrać decyzję.

Specjalnie w celu złożenia dziś tego wniosku poszedłem oddać krew, żebym nie musiał brać dnia urlopu. ;)

Brak komentarzy: